Lucrări ştiinţifice

Pagina principală | Cursuri | Laboratoare | Subiecte examen | Proiecte semestriale | Teste evaluare | Tutoriale | Rezultate examen

I. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN ANALELE (BULETINELE) UNIVERSITĂŢILOR

1. Two-phase squirrel-cage induction machine working fed by a PWM converter, considering the current harmonics, M. Gogu, Buletinul I.P.Iaşi, România, tom 41 (45), fasc.1-4, sect. III, 1995.

2. On two-phase squirrel cage induction machine working, driven by a PWM converter, E. C. Teodoru, M. Gogu, Buletinul I.P.Iaşi, România, 1998, tom XLIV (XLVIII), fasc. 1-2, sectia III.

3. Two-phase Pulse-Width-Modulation system storage inverter, M. Gogu, I. Atudorei, Buletinul I.P.Iaşi, România, 2000, tom XLVI (L), fasc. 3-4, sectia III.

4. Aspects regarding the two-phase induction motor simulink s-function modeling, M. Gogu, I. Atudorei, Buletinul I.P.Iaşi, România, 2001, tom XLIV (XLVII), fasc. 1-2, sectia III.

5. Differential compound – wound DC motor Simulink model, M. Gogu, E. C. Teodoru, I. Atudorei, Buletinul I.P.Iaşi, România, 2004, tom L (LIV), fasc. 5C, p. 1295-1300.

6. Single stator, dual-rotor induction machine mathematical model for simulink s-function, Mircea Gogu, Emil Costel Teodoru, Irina Atudorei, Buletinul I.P.Iaşi, România, 2006, tom LII (LVI), fasc. 5A, p. 335-340.

7. Single stator, dual-rotor induction machine Matlab-Simulink model, Mircea Gogu, Emil Costel Teodoru, Irina Atudorei, Buletinul I.P. Iaşi, România, 2006, tom LII (LVI), fasc. 5A, p. 341-346.

II. LUCRĂRI PUBLICATE INTEGRAL ÎN VOLUME (PROCEEDINGS) ALE CONFERINŢELOR INTERNAŢIONALE DIN STRĂINĂTATE

1. Rotation voltage influence over two-phase squirrel cage induction motors driven for PWA converters working, M. Gogu, E. C. Teodoru, Aegean conference on electrical machines and powerelectronics, Kuşadaşi, TURKEY 1995 p.172 -177.

2. PWM two-phase induction motor controlled system SIMULINK models, M. Gogu, E. C. Teodoru, A. Pastravanu, Baltic Electronics Conference 1996, Estonia, p. 351-354.

3. A new strategy for two-phase induction motors, M. Gogu, E. C. Teodoru, R. Gogu, International Conference on Electrical Machines 1996, Vigo, SPAIN, Vol. III, p. 30-35.

4. Block diagram modeling and simulation in a bond graph framework, A. Pastravanu, M. Gogu, Proc. of BEC ' 96, the Bienal Conference on electronics and microsystems technology, Talinn, October 7-11, 1996, p. 221-224.

5. Effects of multirate systems on afew statistical proprieties of random Inputs, D. Tărniceriu, M. Gogu, Proc. of Electronic Devices and Systems Conference, EDs ' 96, Brno, Czech Republic, Jur 25, 1996, p. 112-115.

6. Regimul tranzitoriu electromecanic la sistemele acţionate cu motoare asincrone cu rotor intermediar, E. C. Teodoru, M. Gogu, Prima conferinţă internaţională de sisteme electromecanice, SIELMEC'97, Chişinau, Republica Moldova, 16-18 octombrie, 1997, p. 38-41.

7. The PWM command of two-phase double rotor induction machine, I. Atudorei, M. Gogu, E. C. Teodoru, Baltic Electronic Conference, BEC'98, Tallinn, Estonia, 7-9 octombrie, 1998, p.   297-300.

8. PWM controlled three-phase induction machine working as a reversible motion motor, I. Atudorei, M. Gogu, G. Atudorei, Baltic Electronics Conference, BEC'98, Tallinn, Estonia, 7-9 octombrie, 1998, p. 301-304.

9. Motorul asincron monofazat în sinusoidal şi PWM, modelat SIMULINK, M. Gogu, E.C. Teodoru, I. Atudorei, A doua Conferinta Internaţională de sisteme electromecanice, SIELMEC99, Chişinau, Republica Moldova, 8-9 octombrie, 1999, vol. I, p. 11-114.

III. LUCRARI PUBLICATE ÎN VOLUME ALE CONFERINTELOR ŞTIINTIFICE INTERNATIONALE DIN TARA

1. About harmonic content of current and torque pulsations of the two-phase induction motor fed by a two-phase PWM Invertor, M. Gogu, D. Tarniceriu, E. C. Teodoru, The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics, Craiova, ICATE' 93, 18-20 nov. 1993, p.l 16-121.

2. New generalised shaping pulse with applications in multidimensional signal space, D. Tarniceriu, V. Munteanu, M. Gogu, Proc. of International symposium on signals, circuits and systems, SCS' 93, Iaşi, November 4-5, 1993, p. 203-206.

3. Contributions a l'etude des moteurs a deux vitesses alimentes par convertisseurs biphases de frequence, E. C. Teodoru, M. Gogu, D. Tarniceriu, Proceedings, The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnic ICATE'93, Craiova, p. 223-228.

4. The Electromechanical tansient state of the two-phase double rotor induction machine on certain rotor parameter changing, E. C. Teodoru, M. Gogu, The International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE'98, Craiova iunie, 1998, vol. III, p. 145-150.

5. Aspecte privind modelarea SIMULINK a maşinii asincrone bifazate, I. Atudorei, M. Gogu, A II-a sesiune de comunicări ştiintifice cu participare internaţională a Academiei trupei de uscat, Sibiu, 10-11 decembrie 1998, vol. IV "Comunicaţii", p. 63-69.

IV. LUCRĂRI PUBLICATE ÎN VOLUME ALE CONFERINŢELOR NAŢIONALE ŞI MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE DIN ŢARĂ

1. Organizarea unei cercetari în domeniul semiologiei, H. N. Teodorescu, ..., M. Gogu. ş. a., Lucrările celui de-al treilea simpozion "Contribuţii la dezvoltarea aparaturii electronice medicale", I.P. "Traian Vuia", Timişoara, 17-18 noiembrie, 1982, p. 21-24.

2. Some considerations conceming the comutation of Inverters for synchronous self-driven motors supply, M. Gogu, E. C. Teodoru, Proceedings, the seventh national conference of electrical drives, galaţi, october 11-14, 1990, Vol. II, p. 248-253.

3. Conceming the optimization of the synchronous seif-driven motors command, E. C. Teodoru, M. Gogu, Proceedings, the seventh national conference of electrical drives, Galaţi, october 11-14, 1990, Vol. II, p. 138-142.

4. Utilizarea triplorului ferorezonant în instalatiile de sudare prin puncte, E. C. Teodoru, M.Gogu, M. Cojan, Al III-lea Simpozion Optimizarea dezvoltării şi expoatării instalaţiilor energetice", I.P. Iaşi, I.P. Chişinau, voi. III 1991, p. 253-256.

5. Asupra funcţionarii instabile a triplorului de frecvenţă, E. C. Teodoru, M. Cojan, M.Gogu, Al III-lea Simpozion "Optimizarea dezvoltării şi expoatării instalaţiilor energetice", I.P. Iaşi, I.P. Chişinau, vol. III 1991, p. 245-248.

6. Asupra determinarii limitei zonei de funcţionare stabilă a maşinii sincrone cu poli aparenţi, A. Simion, E. C. Teodoru, M. Gogu. ş.a., Al III-lea Simpozion "Optimizarea dezvoltării şi expoatării instalaţiilor energetice", I.P. Iaşi, I.P. Chişinau, vol. III, 1991, p. 313-316.

7. About the puise width modulated (PWM) voltage source invertor system for two-phase asymetrical induction motors, M. Gogu, E. C. Teodoru, the eight national conference of electrical drives, Iaşi, România, 22-24 oct. 1992, sect. B.16.

8. The influence of the sampling method used to obtain the PWM commuting algorithm on the content of harmonics and of the current waveform through the 2-phase asinchronous motor, M. Gogu, D.Tarniceriu, The Eight National Conference of Electrical Drives, Iaşi, România, 22-24 oct. 1992, sect. A.18.

9. Biphase asinchronous motor feed through current inverter, A. Simion, M. Gogu, The eighth national conference of electrical drives, Iaşi, România, 22-24 oct. 1992, secţ. B.15.

10. Considerations on the stable operation of the syncronous motors at reduced loads, E. C. Teodoru, A. Simion, M. Gogu, The Eight national conference of electrical drives, Iaşi, România, 22-24 oct. 1992, sect A.16.

11. An opitnum class of constant envelope functions, D. Tarniceriu, M. Gogu, Buletinul ştiintific, seria C, vol. VII, fasciola Electrotehnică - Electronică, Baia Mare, 1993.

12. Invertor PWM cu control cu histerezis în timp a curentului, M. Gogu , I. Atudorei, G. Atudorei, A XV-a sesiune de comunicari ştiintifice a cadrelor didactice "125 de ani de învatamânt superior de marina", Constanta, 5-7 noiembrie, 1997, vol. II, p. 262-267.

13. Comanda PWM a motorului asincron bifazat în regim de oscilomotor , I. Atudorei, G. Atudorei, M. GogU, A XV-a sesiune de comunicari ştiintifice a cadrelor didactice "125 de ani de învatamânt superior de marina", Constanta, 5-7 noiembrie, 1997, vol. II, p. 268-273.

14. Simularea regimului tranzitoriu electromecanic la servomotoarele asincrone bifazate cu rotor dublu, E. C. Teodoru, M. Gogu, A XV-a Sesiune de comunicari ştiintifice a cadrelor didactice "125 de ani de învatamânt superior de marina", Constanta, 5-7 noiembrie 1997, vol.II, p.256-261.

15. About PWM controlled three-phase induction machine working as a reversible motor, I. Atudorei, M. Gogu, Proc. of the Ninth National conference on electrical drives CNAE'98, 8-9 octombrie 1998 p. 119-125.

Hartă site | Contact | ©2011 Mircea GOGU site optimizat pentru rezolutie 1280 x 800 pixeli

vert