- Sisteme moderne de comandă a maşinilor de c.a. - Subiecte de examen

Pagina principală | Cursuri | Laboratoare | Subiecte examen | Proiecte semestriale | Teste evaluare | Tutoriale | Rezultate examen

1. Modelul maşinii asincrone trifazate în coordonate ortogonale.
2. Ecuaţiile tensiunilor maşinii asincrone bifazate.
3. Ecuaţiile fluxurilor maşinii asincrone bifazate, curentul de magnetizare, puterea şi cuplul electromagnetic.
4. Modelul maşinii asincrone într-un referenţial solidar cu statorul, schema echivalentă.
5. Modelul maşinii asincrone într-un referenţial comun care se roteşte cu viteza ωf, schema echivalentă.
6. Modelul maşinii asincrone într-un referenţial solidar cu rotorul, schema echivalentă.
7. Modelul maşinii asincrone bifazate cu fazori spaţiali, fazorii spaţiali ai maşinii asincrone bifazate, transformări de axe ale fazorilor spaţiali.
8. Ecuaţiile maşinii asincrone cu fazori spaţiali (ecuaţiile tensiunilor, curentul de magnetizare, puterea şi cuplul electromagnetic).
9. Convertoare statice cu circuit intermediar de curent continuu (configuraţii).
10. Modulaţia impulsurilor în durată, principiul modulării în durată cu semnal sinusoidal.
11. Tehnica PWM cu injecţie de armonici.
12. Modulaţia cu eşantionare uniformă.
13. Controlul scalar al vitezei motoarelor asincrone, sisteme de comandă în buclă deschisă.
14. Controlul scalar al vitezei motoarelor asincrone, sisteme de comandă în buclă închisă.
15. Controlul vectorial al vitezei motoarelor asincrone, analogia dintre maşina asincronă şi maşina de curent continuu.
16. Principiul orientării după câmp a maşinii asincrone.

Hartă site | Contact | ©2011 Mircea GOGU site optimizat pentru rezolutie 1280 x 800 pixeli

vert